Dalamacie - Šibenický region

Kontakt a informace

Dalmacie - Šibenic Kontakt: Turistické sdružení župy šibenicko-kninské Fra N.  Ružiča b.b. HR-22000 Šibenik Tel: +385 22 219 072 Fax: +385 22 212 346 e-mail: tz-skz@si.t-com.hr www.summernet.hr/sibenik-knin Kapacita ubytovacích míst: 1200 pokojů 2900 apartmanů

Šibenický region

Dalmacie Šibenicko Dalmacie Šibenický region Tato oblast se rozkládá v severní Dalamacii. Na dvě části ji dělí hluboko zaříznuté kaňony řek Krky a Čikoly, Prukljanské jezero a Šibenický průliv. Řeka Krka má zvláštní význam pro zásobování vodou a pro svůj hydroenergetický potencial, ale též pro své...

 

Šibenický region

Kulturní a historické

Kulturní a historické památky jsou do dnešního dne důkazem toho, jak dlouho je tento region již obydlen, jakož i důkazem stavitelského umění jeho starobylých obyvatel. Za zmínku stojí lokalita Bribirska glavica z doby antiky a místo Skradin z římské doby a také šibenické pevnosti sv. Mihovila, sv. Ivana Šubićevce a sv. Nikoly – kninská pevnost. Šibenická pevnost byla postavena v 9. stol. a město je poprvé zmiňováno v roce 1066 v darovacím dekretu chorvatského krále Petra Krešimira, podle kterého je Šibenik dodnes nazývám Krešimirovým městem. Město založili Chorvati před více než tisíci lety.

Městské ulice a náměstí skrývají mnohá z nejcennějších uměleckých děl v Dalmácii, mezi něž patří i městská radnice – mistrovské dílo chorvatské architektury a katedrála Sv. Jakova – mistrovské dílo Juraje Dalmatince z 15. stol., která je zapsána na seznamu chráněných památek světového historického dědictví UNESCO. Katedrála byla postavena v průběhu 105 let výhradně z kamene z ostrovů Brač a Korčula. Šibenik byl prvním městem, které razilo vlastní mince za vlády Benátek.

Malebné městečko Primošten bylo postaveno na ostrově během období tureckého dobývání a bylo chráněno hradbami, věžemi a posuvným mostem, který spojoval město s pevninou. Úžina byla později zasypána zemí, takže se z malého ostrova Primošten stal poloostrov.

Knin se již po staletí nachází na křižovatce dopravních cest a jako takové místo je strategicky velmi důležité. Čas od času tu bylo sídlo chorvatských králů – Trpimira, Držislava, Zvonimira a Petra, jakož i sídlo arcibiskupství, které sahalo až k řece Drávě

Příroda
 

Národní park Kornati, který částečně také patří do Zadarského regionu, spojuje v regionu Šibenik krásu kamene s modrým, neuvěřitelně čistým mořem, klidem, jaký nikde jinde nenaleznete, a kouzlem ukrytých zátok, při nichž se milovníkovi moře až tají dech. Národní park dostal své jméno podle největšího ostrova Kornat a legenda říká, že „poslední den stvoření světa chtěl Bůh svou práci něčím korunovat, a tak vytvořil ostrovy Kornati ze slz, hvězd a vánku“.  To napsal rozradostněný George Bernard Shaw, když žasl nad nádherou nejhustší skupiny ostrovů v evropské části Středozemí.

V naprostém kontrastu s modrým mořem a holou skálou ostrovů Kornati je divoké království Národního parku Krka, zázrak krásy Karstu, který ze tří čtvrtin směřuje k moři přes kaňony. Na jeho zelené stezce teče řeka přes sedm vodopádů, z nichž posledním je Skradinski buk s průměrným průtokem vody 55 kubických metrů za sekundu.
 
Korunu Národního parku Krka zdobí dva drahokamy: „Krka“, ortodoxní klášter sv. Archanděla, a františkánský klášter Visovac. Ortodoxní klášter nechala v roce 1402 postavit Jelena, vdova po princi Šubićovi a sestra císaře Dušana. Zde jsou uloženy cenné knihy a ikony, staré liturgické rukopisy a náboženská roucha. Františkánský klášter Visovac stojí v téměř mýtickém prostředí – na ostrově uprostřed zeleného jezera, které tvoří řeka Krka. Od roku 1400 je obýván pohostinnými františkánskými mnichy. Ti opatrují mnohé staré cenné obrazy a další umělecká díla a šavli proslulého Vuka Mandušiće, který padl v bitvě s Turky. Národní park Krka oplývá faunou a flórou a je rovněž domovem 222 druhů ptáků –  právě proto je jednou z nejcennějších ornitologických rezervací v Evropě. Oblast kolem Krky je bohatá na historické památky starých sídlišť, prehistorické nálezy a jsou zde rovněž zbytky římského akvaduktu – to vše je chráněnou kulturní památkou. Národní park Krka je možné vidět z loďky, vozidla nebo je možné jej projít pěšky. Nevynechejte etnografické muzeum v jednom ze starých mlýnů.
 
Národní park Krka je také domovem jediného sokolnického centra v Chorvatsku a návštěvníci mohou shlédnout lov se sokoly a předvedení sokolnických dovedností. Ve městě Skradin, první záznamy o něm pocházejí z roku 339 před Kristem, jsou dodnes uchovány stopy starého ilyrského sídliště.
 
Ostrovy regionu Šibenik jsou roztroušené na otevřeném moři a každý z nich ukrývá něco zajímavého. Na Zlarinu je například jaderské nejznámější výskytiště korálů, zatímco Krapanj, nejmenší z ostrovů v regionu Šibeniku, je známý jako naleziště mořské houby.

adrenalin park rokytnice airsoft milovice luxusní zahradní oblečení originální dárky paintball paintball milovice milovice paintball paintball shop paintball club milovice paintball rokytnice parfémy levně parfémy levně od fm reality neratovice reality učetnictví od A do Z fm group parfémy fm group tn.cz zajímavá videa na tn.cz reality střední čechy Mirland nábytek e-shop Mirland